اخبار

انفجار انتحاری در عدن

در انفجاری انتحاری در عدن معاون مدیر امنیتی این استان جنوبی یمن زخمی و یکی از همراهان وی کشته شد. به گزارش النشره یک عامل انتحاری با کمربند انفجاری أبو مشعل الکازمی را با یورش به ساختمان امنیتی هدف…

ادامه ...