وبگردی

نت‌ها، ناجی میراث معنوی

فاطمه امین‌الرعایاتوی تاکسی در ترافیک سنگینی نشسته‌ است، کلافه از صدای بوق، منتظر است که ماشین جلویی کمی پیش برود تا چندمتری از مسیر را طی کند. گوینده رادیو شنوندگان را به شنیدن یک قطعه موسیقی جنوبی دعوت…

ادامه ...