وبگردی

عقب افتادگی استان‌ها به نظام برنامه و بودجه قبل انقلاب مرتبط است

وزیر کشور با بیان اینکه آنچه موجب عقب افتادگی استان‌ها شده به نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی قبل از انقلاب مرتبط است، گفت: باید پیوندهای سیاسی و اقتصادی کشورها را از موضوعاتی که مربوط به نظام بودجه ریزی…

ادامه ...