خبر آنلاین

اینفوگرافیک | شما چقدر در آلوده کردن هوای تهران سهم دارید؟

در اینفوگرافیک زیر سهم‌بندی منابع آلاینده شهر تهران در تولید آلودگی را مشاهده می‌کنید.

ادامه ...