خبر آنلاین

عکس | مهران بزرگترین پارکینگ خاورمیانه شد

شهر مهران تبدیل به بزرگترین پارکینگ خاورمیانه شد. در حال حاضر بیش از 100هزار دستگاه خودرو در مهران پارک شده است.

ادامه ...