خبر آنلاین

تصاویر | ۲۶ دختر نوجوانی که در دریای مدیترانه غرق شدند

جسد ۲۶ دختر نیجریه‌ای که اغلب نوجوان و سن آن‌ها بین ۱۴ تا ۱٨ سال بودند توسط ملوانان ایتالیایی از آب‌های دریای مدیترانه بیرون کشیده شدند. این دختران در قایقی حضور داشتند که حامل مهاجران آفریقایی در دریای مدیترانه بود. یک ناو جنگی اسپانیا در حین گشت‌زنی در دریای مدیترانه و انجام...

ادامه ...