وبگردی

اهالی رسانه پیشنهاد تکمیلی بدهند

دولت عجله‌ای برای تصویب این لایحه ندارد »هــدف از لایحــه نظــام جامــع رســانه‌ای انسجام‌بخشی به این نهاد است »کارگروهی از نمایندگان سه قوه مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی را پیگیری می‌کند سخنگوی…

ادامه ...