وبگردی

شناسایی ۲۳ متهم پرونده حمله تروریستی به مجلس

شانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع تحقیقات مقدماتی، روز یکشنبه چهاردهم آبان ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق دو ناحیه…

ادامه ...