اخبار

نفت ٧٠ دلار مى شود؛ اما بدون لبخند

علی آهنگر- اجلاس صد و هفتاد و یکم اوپک در سى نوامبر ٢٠١۶/ دهم آذر ١٣٩۵ از جمله رویدادهایى است که تاریخ صنعت نفت ایران و جهان آن را به فراموشى نخواهد سپرد. در روزى به یاد ماندنى که منطق و دیپلماسى بر چالش…

ادامه ...