خبر آنلاین

سهم «شوایک سرباز ساده‌دل» از تبلیغات شهری

کارگردان «شوایک سرباز ساده‌دل» در مورد استفاده از تبلیغات محیطی برای اطلاع‌رسانی در مورد اثرش می‌گوید چهار عرشه پل و ۱۰ پرتابل در سرتاسر شهر تهران به مدت ۱۰ روز به صورت رایگان در اختیار گروه او قرار داده شده است.

ادامه ...