خبر آنلاین

تصاویر | گشتی در خانه سوگلی ناصرالدین‌شاه

خانه انیس‌الدوله عمارتی است که کمتر رهگذری از تاریخچه آن چیزی می‌داند. این عمارت تاریخی با 140 سال قدمت، متعلق به فاطمه سلطان خانم انیس‌الدوله، سومین همسر عقدی ناصرالدین شاه قاجار و ملقب به ملکه ایران بوده است. انیس‌الدوله همسر سرشناس و با نفوذ ناصرالدین شاه (1258-1314) بود و این خانه،...

ادامه ...