خبر آنلاین

اینفوگرافیک | جوان‌ترین رهبران دنیا در کجا حکومت می‌کنند؟

در سال‌های اخیر برخی از مهمترین پست‌های دولتی و حکومتی به دست جوانانی افتاده است که بعضی از آنها از جمله رهبران موثر به شمار می‌روند.

ادامه ...