خبر آنلاین

واعظی خبر داد: توافق قوای مقننه و قضاییه درباره سپنتا

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور گفت: در مورد عضو زرتشتی شورای شهر یزد، مجلس به توافق خوبی با قوه قضاییه رسیده مبنی بر اینکه تا زمانیکه قانون تغییر نکند، آقای سپنتا نیکنام بتواند مانند دوره قبل به کار خود ادامه دهد. دولت هم همواره نظرش همین بوده است.

ادامه ...