فرتاک نیوز

جاسازی 344 کیلوگرم تریاک در تیغه بیل مکانیکی

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بیش از 344 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را در یک تیغه بیل مکانیکی در کرمانشاه کشف کردند.

ادامه ...