خبر آنلاین

فیلم | رفتار عجیب مدیر آکادمی باشگاه نفت و آتش زدن پیراهن تیم!

ناصر فریاد شیران مدیر آکادمی باشگاه نفت تهران به دلیل اختلافش با حمیدرضا جهانیان مدیرعامل این تیم، پیراهن نفت را آتش زد.

ادامه ...