فرتاک نیوز

ماجرای جداشدن سر نوزاد در بیمارستان ایران

سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر در مورد جدا شدن سر نوزاد هنگام تولد در بیمارستان ایران این شهرستان توضیحاتی ارائه کرد.

ادامه ...