فرتاک نیوز

اتفاقی عجیب در یکی از بیمارستانها/ سر نوزاد موقع زایمان جدا شد

سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر در مورد جدا شدن سر نوزاد هنگام تولد در بیمارستان ایران این شهرستان توضیحاتی ارائه کرد.

ادامه ...