سیمرغ

جزیره ای که اپل۲۵۰ میلیارد دلار خود را آنجا پنهان کرده است! عکس

جزیره کوچک جرزی در نزدیکی ساحل نرماندی فرانسه، مشهور به بهشت فراریان مالیاتی، جایی است که اپل 250…

ادامه ...