سیمرغ

پاسخ تند سپهر قریشی برادر سحر قریشی به خبر ازدواج خواهرش با مهدی طارمی! عکس

سپهر قریشی برادر سحر قریشی با انتشار متنی تند, به شایعه ازدواج خواهرش با مهدی طارمی پاسخ داد.

ادامه ...