اخبار

ضعف در برندسازی

در شرایط فعلی همه صاحبنظران و مسئولان بر این عقیده هستند که کشور باید به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کند.برای شکل‌گیری یک اقتصاد مقاوم باید روی تولید حساب ویژه‌ای باز شود که متاسفانه تاکنون کمتر به تولید توجه…

ادامه ...