وبگردی

یادآوری گفته کالین پاول به مقامات سعودی

آفتاب یزد- گروه سیاسی: هوچی گری، بهانه‌جویی، مظلوم نمایی و البته ادعای فرجام خواهی. این نمود عینی حاکمیت عربستان سعودی است. از ولیعهد جوان - سابقا وزیر جنگش گرفته- تا وزیر خارجه ماجراجوی آن تا جیره…

ادامه ...