اخبار

زیرساخت‌ها برای حضور زنان در ورزشگاه فراهم است

چند سالی است که حضور زنان در استادیوم‌ها و ورزشگاه‌ها دستخوش تصمیمات خاص قرار گرفته‌ است. فدراسیون‌ها در مسابقاتی که احتمال حذف ایران وجود دارد از حضور زنان استقبال کرده و در مسابقات دیگر از حضورشان ممانعت…

ادامه ...