خبر آنلاین

اربعین: جریانی ساختگی یا واقعه تاریخی؟

بعضی عقیده دارند اهل بیت امام حسین(علیه السلام) در سال ۶۱ هجری از شام برگشته و در بیستم صفر همان سال در کربلا با جابر بن عبدالله انصاری ملاقات کردند و همگان برای امام عزاداری نمودند. از این اربعین به عنوان اربعین اوّل یاد می شود. درباره اربعین اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد.

ادامه ...