فرتاک نیوز

عاشق خواهر زن صیغه ای برادرم شدم / مریم چند شب از خانه رفت و وقتی برگشت که..!

غیبت چند روزه دختر جوان و درخواست کمک او از خواستگار سابقش درگیری خونینی را رقم زد که با مرگ تلخ پدرخوانده دختر جوان پایان یافت.

ادامه ...