نیک صالحی

علت جداشدن سر نوزاد در بیمارستان ایرانشهر

جداشدن سر نوزاد در بیمارستان جداشدن سر نوزاد  , مهران امینی فرد درایرانشهر در تشریح جزئیات آن اظهار داشت: مادر بارداری به منظور انجام زایمان به بیمارستان ایران منتقل شد که پس از انجام معاینات اولیه مشخص شد که جنین در رحم مادر فوت کرده است. سرپرست دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر افزود: با...

ادامه ...