نیک صالحی

اسامی دو بازیکن متخلف استقلال در کورس اتوبانی افشا شد

کورس اتوبانی بازیکن استقلال کورس اتوبانی بازیکن استقلال , روز گذشته خبری را در مورد مسابقه اتومبیلی دو بازیکن تیم استقلال تهران منتشر کرد. براین اساس دو بازیکن شناخته شده استقلال پس از تمام شدن تمرین در اتوبان حکیم با یکدیگر کورس گذاشته و موجب وحشت شهروندان شدند. پس از انتشار این...

ادامه ...