نیک صالحی

اینستاگرام پست مهراب قاسم‌خانی را پاک کرد

پاک شدن پست مهراب قاسم‌خانی پست مهراب قاسم‌خانی , اینستاگرام پست قاسم‌خانی را پاک کرد و او هم در توضیح نوشت: «اینستاگرام بازم پست قبلى من رو پاک کرد؛ اینطور که معلومه براش شوخى و کنایه رو تعریف نکردن و معنى افعال معکوس رو نمیفهمه». حذف پست مهراب قاسمخانی توسط اینستاگرام حذف شدن...

ادامه ...