پرشین وی

مردم کدام گوشی ها را بیشتر می‌خرند؟

خرید گوشی های موبایل توسط مردم خرید گوشی , یک فعال صنفی بازار گوشی‌های موبایل از گرایش مردم به خرید گوشی‌های با رده قیمتی متوسط و متوسط رو به بالا خبر داد و بازار این حوزه را در قبضه دو مدل گوشی خاص توصیف کرد. افشار فروتن _فعال صنفی بازار گوشی‌های موبایل_ چ با بیان این که در طول سال‌های...

ادامه ...