پرشین وی

پیرترین انسان زنده روی زمین

پیرترین انسان روی زمین گاردین، یک شهروند شیلی به نام سیلنو ولانوویا را پیرترین انسان زنده روی زمین معرفی کرده که در سال 1896 متولد شده و 121 سال سن دارد. پیرترین انسان کیست؟ پیرترین انسان زنده شیلی، با نام رسمی جمهوری شیلی کشوری است واقع در آمریکای جنوبی که پایتخت آن سانتیاگو است. شیلی...

ادامه ...