خبر آنلاین

فیلم | ورود جهانگیری به نجف برای شرکت در پیاده‌روی اربعین

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای شرکت در پیاده‌روی اربعین وارد نجف اشرف شد.

ادامه ...