نیک صالحی

مراسم عجیب ازدواج ارواح در هند

مراسم ازدواج ارواح ازدواج ارواح , به گفته بومیان منطقه دو کودک مرده به نامهای «رامش » و « سوکانیا» سالها پیش مرده اند اما اکنون مراسم ازدواجشان به شکلی عجیب برگزار شد. برگزاری ازدواج ارواح دو کودک توسط خانواده هایشان به گفته بومیان خانواده این دو کودک علاقه زیادی به ازدواج آنها...

ادامه ...