خبرگزاری میزان

تصویر ناسا از «قمر زحل»

ناسا عکس بی نظیر از «قمر زحل» منتشر کرده؛ «انسلادوس»، قمر یخی زحل، چشمه‌‌های مانند فواره‌هایی از بخار دارد که در فضا پخش می شود.

ادامه ...