خبرگزاری میزان

وصف شهیدی که هیچگاه بشریت او را فراموش نخواهد کرد!

عضور شورای نگهبان پستی در کانال تلگرامش با عنوان «وصف شهیدی که هیچگاه بشریت او را فراموش نخواهد کرد» به اشتراک گذاشت.

ادامه ...