نیک صالحی

یک طرفه شدن جاده‌های استان ایلام

جاده‌های استان ایلام جاده‌های استان ایلام , اظهار کرد: ترافیک در محور مهران پرحجم و در برخی از مقاطع نیمه سنگین است و با توجه به کوهستانی و کم عرض بودن جاده‌ها در استان ایلام، محورهای این استان از ساعت 16 عصر روز گذشته یک طرفه شده است. جاده‌های استان ایلام به دلیل موج بازگشت زائران...

ادامه ...