نیک صالحی

جریان توزیع سکه‌های تقلبی در بازار چیست؟

توزیع سکه‌های تقلبی در بازار سکه‌های تقلبی , ابراهیم محمدولی با بیان اینکه واحدهای صنفی شناسنامه‌دار نمی‌توانند نسبت به فروش سکه‌های مشکل‌دار و تقلبی اقدام کنند، اظهار کرد: چیزی که در ویدئوی منتشر شده در شبکه‌های مجازی نشان داده شد، با واقعیت ماجرا تفاوت داشت و بر اساس بررسی‌های...

ادامه ...