اقتصادنیوز

ارتباط استرس در کودکی و پیری زودرس

اگر دوران کودکی پر استرسی داشتید و آسیب های روحی را تجربه کرده اید, روند پیری در شما سریعتر خواهد بود.

ادامه ...