خبرگزاری میزان

هر کس از وجهی به اربعین می‌نگرد؛ جهان منجی‌اش را از این شاهراه خواهد شناخت

هر کس از وجهی به اربعین می‌نگرد، شکوه و اقتدار تشیع، سمبل وحدت ادیان، معنوی‌ترین سفر عالم؛ دل می‌گوید این طریق، طریق شناساندن و جهانی شدن فرزندش مهدی (عج) است، جهان منجی‌اش را از این شاهراه خواهد شناخت.

ادامه ...