اقتصادنیوز

هد زدن در فوتبال ممنوع؟!

فوتبالیست با اینکه علائمی از آسیب مغزی نشان نمی دهند از تغییراتی در عملکرد مغزی خود رنج می برند.مطالعات نشان داده است که مدت زمان بازی کردن و پست فوتبالیست ها بر آسیب های مغزی تاثیرگذار است.

ادامه ...