نیک صالحی

دختر شاهزاده میلیاردر سعودی بازداشت شد

بازداشت دختر میلیاردر سعودی بازداشت دختر میلیاردر سعودی ,  مقامات عربستانی چهارشنبه (دیروز) دست به بازداشت‌های جدید علیه برخی از افراد خاندان پادشاهی این کشور زدند؛بازداشت‌های جدیدی که به اسم مبارزه با فساد انجام می‌شود اما گزارش‌های غربی می‌گویند این اقدامات، رقبای سیاسی...

ادامه ...