نیک صالحی

ماجرای توئیت عاشقانه مهدی طارمی چیست؟

توئیت عاشقانه طارمی توئیت عاشقانه طارمی , مهدی طارمی در دل اردوی اتریش تیم ملی با یک توئیت عاشقانه حسابی خبرساز شد. پست حسین ماهینی در مورد توئیت عاشقانه طارمی او نوشت:«یک زن تمام زیبایی هایش را مدیون مردی است که آنها را عاشقانه می بیند!» این توئیت حسابی سوژه شد و کلی برایش نوشتند...

ادامه ...