خبرگزاری میزان

روایتی که سید «حسن خمینی» از عاشورا نقل کرد

بلاذری در کتاب انساب الاشراف از راویان داستان عاشورا است؛ از قول او نقل کرده‌اند که گروهى که از کوفه به جنگ با سیدالشهدا روانه مى‌شدند گاه از دوستداران امام حسین بودند تا آنجا که وقتى یک لشکر هزار نفری با اجبار از کوفه به سوی کربلا اعزام شدند اکثر ایشان فرار کردند و تنها سیصد یا...

ادامه ...