نیک صالحی

شگفت زدگی ترامپ در کاخ امپراتور‌های چین در شهر ممنوعه

دونالد ترامپ در چین ترامپ در چین , رییس جمهور چین با رییس جمهور آمریکا در مجتمع موزیمی گایگون شهر ممنوعه که مجموعه گسترده‌ای از کاخ امپراتور‌های چین است، دیدار کرد. دونالد ترامپ پس از ژاپن و کره جنوبی، طی سفری دو روزه وارد چین شده است. رییس جمهور آمریکا و همسرش ملانیا ترامپ در شهر...

ادامه ...