نیک صالحی

با زائران کربلا روبوسی نکنید

روبوسی با زائران امام حسین (ع) رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به مردم توصیه کرد: از روبوسی با زائران امام حسین(ع) پرهیز کنید. منوچهرمهرام با اشاره به بیماری های تنفسی با توجه به شرایط و ازدحام جمعیت در ایام با زائران کربلا روبوسی نکنید اربعین در عتبات عالیات و موج بازگشت زائران اعلام...

ادامه ...