نیک صالحی

پسر سلمان ولیعهد سعودی امشب قدرت را در دست می‌گیرد

جانشینی ولیعهد سعودی به جای پدر خبرگزاری صدا و سیما نوشت: رأی الیوم با اشاره به گمانه زنی های گوناگون از احتمال برگزاری مراسمی خبر داد که طی آن محمد بن سلمان ولیعهد سعودی جانشین سلمان پدر خود خواهد شد. روزنامه اینترنتی رأی الیوم نوشت: سعودی ها و همه کشورهای منطقه منتظر برگزاری مراسمی...

ادامه ...