پرشین وی

وضعیت ابوالفضل 2 ساله پس از شکنجه ناپدری

کودک 2 ساله بعد از شکنجه ناپدری شکنجه ناپدری , کودک دو ساله ای به نام ابوالفضل که مورد آزار و اذیت ناپدری اش قرار گرفته بود، روانه بخش آی سی یو بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان شد. مدیر روابط عمومی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان اظهار کرد: این کودک دو ساله روز یکشنبه به بخش...

ادامه ...