فرتاک نیوز

هر آنچه که باید درباره سکته گوش بدانید

در سکته گوش، کری از نوع حسی ـ عصبی است و مژک های داخل حلزون گوش آسیب دیده اند؛ بنابراین تجویز سمعک برای این بیماران بیهوده است.

ادامه ...