خبر آنلاین

طعنه شاگرد فردوسی‌پور به رختکن‌های بوق‌دار لیگ برتری!

محمدحسین میثاقی در جریان برنامه فوتبال ۱۲۰ طعنه جالبی به رختکن‌ها لیگ‌برتری زد.

ادامه ...