خبر آنلاین

این چه منطقی است برای انتقاد از روزبه چشمی، دوست پرسپولیسی؟

آیا یک اشتباه از روزبه چشمی باید این‌چنین مورد نکوهش رسانه های پرسپولیسی قرار بگیرد؟

ادامه ...