نیک صالحی

بازداشت تعدادی از زائران ایرانی بدون ویزا توسط پلیس عراق

دستگیری زائران بدون ویزا زائران بدون ویزا , رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه، اعلام کرد: کسانی که امسال بدون ویزا به عراق سفر کردند تعداد بسیار انگشت‌شماری بودند و برخی از آن‌ها نیز توسط پلیس عراق بازداشت شده‌اند. بازداشت زائران ایرانی بدون ویزا در عراق مجتبی کریمی...

ادامه ...