اقتصادنیوز

قدرت گوشی های آیفون آینده

اپل حق امتیاز اختراعی را ثبت کرده که براساس آن آیفون های آتی قابلیت شناسایی حرکات دست را خواهند داشت.

ادامه ...